Уважаеми обучаващи се,

имаме удоволствието да Ви предоставим достъп до допълнителните интерактивни материали към хитовите учебните системи на Oxford University Press, за да бъде още по-интересно и увлекателно Вашето обучение по английски език.


Young Learners

Mouse and Me Plus
First Friends
Show and Tell
Let's Go 5th editionFamily and Friends 2nd edition
Project 4th edition