• englishplusbanner.jpg

 

Уважаеми Колеги,


за нас е удоволствие да представим на вниманието Ви одобреният от МОН със заповед №РД09-1510/08.02.2017г. учебник по английски език на Oxford University Press за 5 клас, отговарящ изцяло на новата учебна програма по английски език


    
  

   ENGLISH PLUS 1 Bulgaria edition
   The right mix for every lesson

   учебник 14,90 лв.
   учебна тетрадка 9,80 лв.


English Plus 1 Bulgaria
edition отделя еднакво внимание на развитието на всички езикови умения. Всяка урочна единица включва четене, писане и упражнения за слушане и говорене. Лексиката е представена както в контекст, така и в табличен вид , с цел да се гарантира ефективността на обучението и да се постигне лесно разбиране от всички ученици.

Разделът «The rules» насърчава учениците да запомнят правилата в езика , но и сами да достигнат до съответните граматически изводи. Упражнения като «Activate» и «About You» им дават възможност да използват езика в разговор, да споделят лични преживявания или да опишат своите собствени идеи и начин на живот.

 

     
 

Благодарение на гъвкавостта на English Plus 1 Bulgaria edition и с помощта на допълващите учебника, работната тетрадка, тестове към всеки урок и допълнителни материали за копиране в три нива на трудност, учителите имат възможност да постигнат ефективно обучение в класове със смесено ниво на успеваемост у учениците.

Избирайки English Plus 1 за своя час по английски език, всеки учител получава безплатно:

учебник; учебна тетрадка; клас аудио CD; ръководство за учителя с Teacher's Resource Disk & Practice Kit достъп

Teacher's Resource Disk съдържа:

Photocopiable language focus and vocabulary worksheets в 3 нива

Photocopiable speaking worksheets

Тестове в 3 нива на трудност: диагностичен тест за ниво ; тест в края на всеки урок ; speaking тест за всеки урок; срочни и годишнитестове в 3 нива на трудност ; 5-минутни тестове върху лексиката или граматиката от урока

* Всички тестове са в PDF и Word формат

Practice Kit е online платформа с допълнителни упражнения; видео уроци и видео представяне на граматиката

Classroom Presentation Tool – електронна версия на учебника с включени допълнителни надграждащи упражнения